Saturday, April 25, 2009

NIKOLA TESLA

Ilmuwan, teknologis, inovator dan saintis yang di sorok dan di rompak hasil ciptaannya lalu ditempelkan nama-nama manusia yang bekerjasama dengan musuh manusia sebagai pencipta. Nama Nikola Tesla terus tenggelam dan dilupakan. Buktinya, tiada langsung namanya di sebut-sebut di dalam mana-mana buku teks sekolah-sekolah di negara ini.

Soalannya: Berapa lama lagi kita sanggup ditipu dan diperdaya?

<><><><><><>

1 comment:

Anonymous said...

Tok,

Dunia telah mendapat kuasa atau tenaga percuma sejak dahulu lagi. Tenaga ini mampu menggerakkan automobil dan jentera tetapi kepentingan Zionis ke atas petroleum dan sumber-sumber tenaga yang lain mengakibatkan nama Nikola Tesla terbenam. Penemuan lampu atau cahaya lampu yang melimpah menerangi bumi ini tidak langsung dikaitkan dengan nama beliau.

Di dalam buku-buku teks sekolah di Malaysia, kita menyanjung nama orang lain yang tidak sepatutnya tercatat di situ.

Kita sebenarnya memuja dan memuji nama-nama musuh manusia dan musuh manusia itu sendiri adalah musuh umat Islam !