Thursday, May 08, 2008

Ibarat air, turun dari tempat yang tinggi memenuhi setiap ruang, memberi pada semua.


No comments: